BRIEVEN

 

Om de actie te ondersteunen zijn er brieven verstuurd door patiëntenverenigingen, patiënten, uroloog en pleeback om ons doel te bereiken. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

Antwoord van het Ministerie (mei 2017)
NS moet vanaf dec 2017 rijden met toilet in Sprinter Uitgeest-Rotterdam (april 2017)

Stomavereniging is bezorgd over ontbreken van toilet in treinconcessie (november 2016)

Patiëntenfederatie NPCF: Treinconcessie zonder toiletvoorziening onaanvaardbaar! (november 2016)

Inspreektekst TMT/Pleeback bij: debat Prov. Gelderland 'Versnelde inbouw toiletten in regionale treinen' (februari 2016)

 

Brief aan Prov. Staten van Gelderland over bestelling nieuwe treinen Valleilijn (december 2015)

Brief aan Staatssecretaris Dijksma en commissieleden IenM over bestelling nieuwe treinen Valleilijn (december 2015)

Open Brief aan de Raad van Commissarissen NS (juni 2015)

Brief aan de reiziger, Klant Tevredenheids Onderzoek (februari 2015)

Info van de NS (oktober 2014)

President-Directeur van NS, Timo Huges (april 2014)

Principes en standpunten van de politieke partijen

Brief TMT/Treinen Met Toiletten en Reni de Boer aan de Tweede Kamer, commissie Infrastructuur en Milieu (januari 2014)

Brief van de Staatssecretaris W. Mansveld aan de Tweede Kamer (december 2013)

Brief van de Tweede Kamer, commissie Infrastructuur en Milieu (november 2013)

Brief Patiënten Vereniging Gynaecologie aan de Tweede Kamer, commissie Infrastructuur en Milieu (november 2013)

Brief Nederlandse Stomavereniging aan de Tweede Kamer, commissie Infrastructuur en Milieu (november 2013)

Brief columnist Crohniek, Kim Bergshoeff aan de Tweede Kamer, commissie Infrastructuur en Milieu (november 2013)

Petitie Tweede Kamer (29 oktober 2013)

Aanvraag petitie overhandiging, Tweede Kamer-Commissie Infrastructuur en Milieu (oktober 2013)
Speech Reni de Boer bij Provinciale Staten vergadering Gelderland (26 juni 2013)

Brief van Kim Bergshoeff die haar treinabonnement moest opzeggen door de toiletloze trein (juni 2013)
Provinciale Staten Zuid-Holland - Commissie Verkeer en Milieu (juni 2013)

Mijn brief voor de Koning (mei 2013)

Provinciale Staten Gelderland - Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (april 2013)

Directie NS (november 2012)

Brief Uroloog Dr. Paul Kil aan Provinciale Staten van Gelderland (september 2011)
Open brief Arriva, Syntus / Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem-Nijmegen (december 2010)
Minister Mevr. M. Schultz van Haegen (oktober 2010)

Commissaris der Koningin De Heer C. Cornielje (juli 2010)